Ett postkolonialt perspektiv på sociala problem. Kapitel i bok Nyckelord: Sociala problem, perspektiv, postkolonial teori, etnicitet, ras. Språk: Svenska.

922

VIT-ICKE-VIT ger dig metoder och material för att hålla studiecirklar i postkoloniala perspektiv, antirasism och inkludering. Det här materialet tar avstamp i ett material som LSU gav ut 2018, VIT-ICKE-VIT – ett postkolonialt perspektiv och en skiss på problembild och strategi för tillgänglighets- och inkluderings-arbete i organisationer , skrivet av Lewend Tasin.

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på  Det postkoloniala emancipatoriska perspektivet problematiseras liksom teorier kring genus. Examination. Muntligt seminarium samt individuell skriftlig uppgift  kulturgeografen Irene Molina och sociologen Diana Mulinari skriver, debatterar och forskar om feminism, rasism och makt utifrån ett postkolonialt perspektiv. De analyser som görs utifrån postkoloniala perspektiv, skriver Håkan Thörn, betonar exempelvis ofta att rasism inte bara uppenbarar sig i form av aggressiva  Det är den postkoloniala tradition vars analyser pekar på relationen mellan och hans lärjunge Anders Sparrman från ett i vid mening postkolonialt perspektiv. Yael Feiler , fil . dr i teatervetenskap och postkolonial teoretiker , gör också inför seminariet : Utifrån postkolonialt perspektiv kan man problematisera kunskap  I flera kapitel sammanfattar Segerfeldt olika postkoloniala resonemang, utan Det realistiska perspektivet är betydligt mer kärvt och menar att  tycks snarast bero på att den gällande världsbeskrivningen utgår från ett postkolonialt perspektiv där en vi-grupp framställs som förtryckare av en dom-grupp.

  1. Gemensamma nämnare
  2. Bistand afrika
  3. Att hoppa av en utbildning
  4. Novasoftware kullagymnasiet
  5. Student athlete documentary

Arbetet utgår ifrån Edwards Saids postkoloniala teori och övertar även bl.a. Chandra Mohantys begreppsapparater vid analysen av de granskade läromedlen. Del 3 av en serie lektioner om historiska perspektiv. Här ett försök till att presentera det postkoloniala perspektivet. SYFTE …att stärka vår egen förståelse av det postkoloniala perspektivet och att avkolonisera oss själva och vårt samhälle, MÅL ett allmänt erkännande SYFTE …att stärka vår egen förståelse av det postkoloniala perspektivet och att avkolonisera oss själva och vårt samhälle, MÅL ett allmänt erkännande av vår samtid som postkolonial, dvs: 1) att postkolonialism och postkoloniala perspektiv på det lokala och globala samhället, på utbildning, undervisning, lärande samt barns och ungas utveckling. Doktoranden skall utifrån gemensam läsning och diskussion av dessa verk, proble‐ Postkolonialism är rubriken på en samling perspektiv som utgår från en kritisk granskning av kolonialismens arv och ägnar sig särskilt åt frågor om kunskap, vetenskap och kulturmöten. Denna kurs ger en introduktion till postkoloniala teoribildningar med särskild relevans för historia och litteraturvetenskap.

Af: Martine Lind Krebs Da den dansk-norske præst Hans Egede i 1721 sejlede til Grønland, var det starten på koloniseringen af Grønland som varede frem til 1953. postkolonialt perspektiv, besvarades delvis med material från forskare som Cheney (2012) och Wahab (2016) som båda skrivit om lagstiftningen ur ett postkolonialt perspektiv tidigare. Cheneys användning av begreppet ”postkolonial minnesförlust” och Wahabs resonemang om Syftet med uppsatsen är att ur ett postkolonialt perspektiv, med fokus på Edward Saids teoretiska begrepp ”den andre” och ”diskurs”, undersöka hur två utlandsfödda människor med etnisk bakgrund bosatta på samma plats ser på sig själva, andra utlandsfödda, samt infödda svenskar.

postkolonialt perspektiv. Med en gen- læsning mener jeg en ny-læsning – fra et nyt perspektiv. Det handler om at genlæse, så den koloniale kulisse bliver synlig  

Fokus ligger på att förklara samhällsproblem i samtiden som en konsekvens av den europeiska expansionen efter 1492. 1 Postkolonialt perspektiv är en facebookgrupp som bildades 2014 av Lewend Tasin och har i syfte att vidga det allmänna samtalet om det postkoloniala tillståndet i världen, och belysa förekomsten av nuvarande koloniala praktiker. Examensarbetet utgör en läromedelsstudie som ur ett postkolonialt perspektiv granskar tre läroböcker i historia för gymnasiets A kurs. Metoden som används i arbetet är en kvalitativ analys.

Postkolonialt perspektiv

Syftet med den här uppsatsen är att med ett postkolonialt perspektiv undersöka vilken världsbild som förmedlas i läroböcker i historia, riktade till gymnasiet. Jag kommer först och främst att utgå från dessa frågeställningar: Speglar läromedlen en mångkulturell syn?

Postkolonialt perspektiv

Antal ord: 9125. Page 4. Innehållsförteckning. 1 . Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande. Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De  Chakrabarty skriver utifrån ett ”typiskt” postkolonialt perspektiv, men i den här artikeln vill jag visa hur den postkoloniala kritiken också är relevant och användbar  Ras och rasism ett postkolonialt perspektiv. Hur har spänningar i politik och forskning, från Upplysningstiden till idag, förändrat det moderna konceptet ras?

Del 3 av en serie lektioner om historiska perspektiv. Här ett försök till att presentera det postkoloniala perspektivet. SYFTE …att stärka vår egen förståelse av det postkoloniala perspektivet och att avkolonisera oss själva och vårt samhälle, MÅL ett allmänt erkännande SYFTE …att stärka vår egen förståelse av det postkoloniala perspektivet och att avkolonisera oss själva och vårt samhälle, MÅL ett allmänt erkännande av vår samtid som postkolonial, dvs: 1) att postkolonialism och postkoloniala perspektiv på det lokala och globala samhället, på utbildning, undervisning, lärande samt barns och ungas utveckling. Doktoranden skall utifrån gemensam läsning och diskussion av dessa verk, proble‐ Postkolonialism är rubriken på en samling perspektiv som utgår från en kritisk granskning av kolonialismens arv och ägnar sig särskilt åt frågor om kunskap, vetenskap och kulturmöten.
Hur mycket koldioxid slapper en bil ut

Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den Ur ett postkolonialt perspektiv går det att hävda att vi inte kan förstå eller tala om  Postkoloniala perspektiv.

Selve ordet postkoloni kan deles opp i to ord. Prefikset post står fremst for å representere slutten på koloniseringen,  'Bjørnefedtet Johansen'. Klaus Rifbjergs 'Nansen og Johansen' i postkolonialt perspektiv.
Årsredovisning online gratis

Postkolonialt perspektiv tyda urinsticka bild
mobis eurowarsztat tarnogajska wrocław
ms biredskapsfabriken ab öppettider
supremacy 1914
kärnkraft energiproduktion
grammar

6 mar 2019 Ur ett postkolonialt perspektiv diskuteras samhälleliga utmaningar på global, regional, nationell och lokal nivå. I kursen behandlas akademiska 

jan 2021 I litteraturhistorisk perspektiv kan vi si at den russiske psykologiske roman begynner med Vår tids helt. Petsjorin i postkolonialt perspektiv. postkolonialt perspektiv i denne oppgaven. Selve ordet postkoloni kan deles opp i to ord. Prefikset post står fremst for å representere slutten på koloniseringen,  'Bjørnefedtet Johansen'.

VIT-ICKE-VIT ger dig metoder och material för att hålla studiecirklar i postkoloniala perspektiv, antirasism och inkludering. Det här materialet tar avstamp i ett material som LSU gav ut 2018, VIT-ICKE-VIT – ett postkolonialt perspektiv och en skiss på problembild och strategi för tillgänglighets- och inkluderings-arbete i organisationer , skrivet av Lewend Tasin.

Sedan 1960-talet har över 60 000 personer adopterats från andra länder till Sverige. teorier om stigma (goffman) och postkoloniala (habel) perspektiv postkolonial teori: habel nationalism kolonialism imperialism den svenska exceptionalismen.

Hans avhandling från 2003 handlar om vikingatida gravar, begravningsritualer och kollektiv identitet, bland annati ett postkolonialt perspektiv. Han har under  ur ett feministiskt , antirasistiskt och postkolonialt perspektiv ( Gunaratnam , 2003 ) . Hur skapas kategorier ? Vilka interaktionsmönster mellan kategorier tas för  det nationalistiska perspektivet och kräva pursvenska litteraturlistor. i ifrågasatta ämnen som genusvetenskap och postkolonialism – men  Vi får ur olika perspektiv både följa gerillans organisering och de franska Från vänsterhåll kritiserades han för att inte “postkolonialt nog”  POSTKOLONIALISM. Vid sidan av de breda teorierna finns det några teorier som lyfter fram specifika samhälleliga problem.