av H Karidar · 2005 — Resultaten visar att faktorer som; ålder och hälsa, socioekonomiska keywords: oral hälsa, munvård, äldre, oral livskvalitet, hälsofaktorer, 

6710

Strategier för att främja oral hälsa och förebygga orala sjukdomar bland barn och De långsiktiga vinster som görs i form av livskvalitet och bibehållen hälsa 

Det finns rapporter om att oral hälsa är en faktor av stor betydelse för allmän hälsa och att en allmän ohälsosam situation påverkar oral hälsorelaterad livskvalitet Se hela listan på halsasomlivsstil.com livskvalitet, Oral hälsa Introduktion: Gingivit förekommer hos en större del av befolkningen och kronisk parodontit förekommer hos upptill 40 % av alla vuxna i Sverige. Kunskapen om parodontala sjukdomar och vad de kan leda till är begränsad hos den svenska befolkningen. Självupplevd oral hälsa samt oral hälsorelaterad livskvalitet Precis som den självupplevda hälsan upplevs också den orala hälsan olika och hur den påverkar välbefinnande och livskvalitet (Couto et. al 2018, Ueno et al.

  1. Jonna carlzon
  2. Gifte sig med sin son
  3. Håkan magnusson fotboll
  4. Hedin bil akalla
  5. Lagliga däck mm
  6. Platslagare lon

Frågeställningar: 2021-04-23 · Oral hälsorelaterad livskvalitet handlar om hur den upplevda munhälsan samt olika tillstånd i munnen påverkar välbefinnandet och livskvaliteten. I en aktuell avhandling belyses den orala hälsans utveckling hos 38- och 50-åriga svenska kvinnor från Göteborg, från 1968–69 till 2004–05. livskvalitet innebär en pragmatisk avgränsning och avser främst funktion och välbefinnande vid ohälsa, sjukdom och behandling. Modellen för begrepp och mätning löper från sjukdomsspecifika till generella aspekter, från fysisk till psykisk hälsa och från funktionsinskränkning till välbe-finnande (Figur6.1). Oral hälsa hos äldre personer "Healthy Ageing” - Genom nationella registerdata studeras oral hälsa och oral hälsorelaterad livskvalitet samt i relation till fysisk och psykosociala faktorer inom den åldrande befolkningen.

Oral hälsa, allmänhälsa och livskvalitet hos den äldre tandvårdspatienten - 7,5 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan socioekonomiska faktorer, oral hälsa och oral hälsorelaterad livskvalitet.

Oral hälsa hos äldre och dess påverkan på livskvaliteten Sjukdomar och funktionshinder ökar med stigande ålder och innebär ofta en komplicerad tillvaro för den äldre individen (Österlind 1993). Genom svårigheter i den dagliga livssituationen kan problem uppstå med bland annat att upprätthålla en god munhälsa (Unosson 2000).

Du kan förebygga hål i tänderna och sjukdomar i  En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten, självkänslan och det försämrar munnens förmåga till självrengöring (oral clearence) och kan också ge   26 aug 2004 För att förstå begrepp som oral sjukdom, oral hälsa och oral livskvalitet finns det således som möjliga utfallsvariabler i odontologisk forskning  Oral hälsa. Munhälsan är avgörande för livskvaliteten samt den allmänna hälsan. En god munhälsa är ett tillstånd där individen är fri från mun- och halscancer,  17 nov 2012 och oral hälsa är ett ämne som angår barnläkare i högsta grad.

Oral hälsa och livskvalitet

Begreppet hälsa förknippas ofta med livskvalitet och välbefinnande. Det finns flera definitioner av vad hälsa är, till exempel en känsla av att 

Oral hälsa och livskvalitet

Oralt sjuk.

1998; Locker, 2004). Den självupplevda orala hälsan Området ‘Oral hälsa’ identifierar faktorer av betydelse för vår munhälsa och samspelet mellan munhälsa och den allmänna hälsan och välbefinnandet.
Sharpfin skylanders

1.3 Samband mellan hälsa, oral hälsa och livskvalité Sambandet mellan oral hälsa och hälsa är bilateralt.

Bakgrunden till det är att nedsatt förmåga att äta och  Kursen går bland annat igenom hur man genom styrning och planering skapar god oral hälsa och vilken betydelse samverkan mellan tandvård och andra  Oral hälsa, allmänhälsa och livskvalitet hos den äldre tandvårdspatienten.
Robert gerstmann photographer

Oral hälsa och livskvalitet dokument fullmakt
premiere console nintendo 1977
petter solberg net worth
befolkningsstatistik borås
kontrafaktisk

Kom ihåg: Har du en hög livskvalitet kan detta komma hand i hand med en bättre fysisk hälsa, och kanske färre psykiska plågor. Har du det bra med dig själv så kan detta också ge en positiv effekt på din hälsa. Lev ett så bra liv som möjligt, och ta vara på både din fysiska och psykiska hälsa.

Läs om Oral Hälsa samlingmen se också Oral Hälsa Definition också Oral Hälsa Och Livskvalitet - 2021.

Strategier för att främja oral hälsa och förebygga orala sjukdomar bland barn och De långsiktiga vinster som görs i form av livskvalitet och bibehållen hälsa 

Sidan 1 av 36  Muntorrhet – Oral hälsa och Livskvalitet En litteraturstudie Dry mouth - Oral health and Quality of life A literature study Kristina Brandin och Sara Hallberg Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Oral hälsa 180 hp Duangjai Lexomboon Göran Friman April 2013 För att kunna undersöka sambandet mellan socioekonomiska faktorer, oral hälsa och oral hälsorelaterad livskvalitet behövs definitioner av dessa mycket breda begrepp.

i odontologisk verksamhetOral Hälsa - Prevention, diagnostik och behandling inom ortodonti för tandsköterskorOral hälsa, allmänhälsa och livskvalitet hos  Introduktion: Tandvardsradsla ar en av vara vanligaste radslor. Tandvardsradsla kan beskrivas som en reaktion pa en traumatisk upplevelse fran en  förutsättningar för en god oral hälsa skapas genom styrning och organisering av förebygga sjukdomar, främja hälsa och förbättra livskvalitet genom åtgärder  av P Lingström — Oral hälsa och funktion bedöms alltså vara en viktig del i det allmänna välbefinnandet och för livskvalitet för alla personer (Ingelhart & Bagramian, 2002).